top of page

MIKSI SIJOITTAISIT  ASUNTOIHIN ASUNTOSÄÄSTÖN KAUTTA?

Asuntosäästäminen mahdolliseksi jokaiselle

Tavoitteemme on mahdollistaa asuntosijoittaminen jokaiselle

Ei hallinnollisia velvoitteita: me hoidamme asuntoihin liittyvät hallinnolliset velvoitteet, eikä sinun tarvitse etsiä uutta vuokralaista, tilata rikkinäiselle jääkaapille korjaajaa tai kysellä maksamattomien vuokrien perään. 

Ei suurta alkupääomaa: asuntoihin sijoittamiseen ei tarvita lainaneuvotteluja pankissa tai suuria summia omarahoitusosuuteen - Asuntosäästön kautta sijoittamisen voi aloittaa 500 euron minimisijoituksella. 

 

Hajautettu riski: kun sijoitat Asuntosäästöön, et sijoita yksittäiseen asuntoon vaan koko asuntokantaamme. Siksi putkiremontit tai tyhjät kuukaudet vuokralaisten välillä eivät vaikuta niin voimakkaasti sijoitukseesi. 

Olemme koko historiamme ajan maksaneet osinkoa asetettujen tuottotavoitteiden mukaisesti.

Turku (1).jpg

Asuntosijoittamisen tuotto Asuntosäästön kautta

 • Osingoille maksettava tuotto on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata ​

 • Osinkotuotto tilitetään neljä kertaa vuodessa tilillesi ​

 • Merkinnästä ei veloiteta lainkaan transaktio- tai ylläpitokuluja ​

 • Toimimme sinun ehdoillasi, voit lunastaa osakkeesi milloin tahansa ​

 • Vuokratuloon perustuva tuotto on hyvin ennakoitavissa. Pankkilainamme ovat 100 % korkosuojattuja

Seuraavaan tuotonmaksupäivään

365d

24h

60m

60s

Kuinka osingonmaksu määräytyy ?

Maksettava osinko perustuu sijoitusaikaan ja se tilitetään osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa. Maksettava osinko nousee portaittain ensimmäisen sijoitusvuoden ajan, jonka jälkeen osinkotuotto on 7,0% vuodessa. Tehtyäsi sijoituksen, tuotonlaskenta alkaa seuraavasta täydestä kvartaalista.

 1. 4,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 3 kk

 2. 5,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 6 kk

 3. 6,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 9 kk

 4. 7,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 12 kk

seedling-plant-are-growing-money-coin-tower-with-blurred-bokeh-background-business-finance

Asuntorahasto vai Asuntosäästö?

Asuntosäästö toimii sijoittajaystävällisesti. Emme peri lainkaan hallinnointi- ja palkkiokuluja. Sijoitukset ovat etuoikeutettuja D-osakkeita, joille maksetaan tuottoa sijoitustoiminnan kulujen ja verojen jälkeen.

Asuntosäästön palkkioksi muodostuu viivan alle jäävä osuus. Yhtiön omistajien tuotto on siis sidottu tulokseen kiinteiden palkkioiden sijaan - sijoittajien tuotto maksetaan ennen yhtiön palkkiota. Yhtiön omistajien ja sijoittajien etu on aina yhtenevä.

Alla olevassa kuvassa on verrattu perinteiseen asuntorahastoon sijoittamista ja Asuntosäästön kautta sijoittamista verotuksen kannalta.

G3 Taulukko_edited.jpg
e4a9c8_c884a7d32b5b43a0b83fe2a27e4dc09e~mv2.webp

Sopimusehdot ja riskit

✓ Sijoitukselle maksetaan osinkoa, joka nousee asteittain ensimmäisen sijoitusvuoden aikana 7,0 % saakka. ​

✓ Sijoitus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. ​

✓ Saat tunnukset verkkopalveluun ensimmäisen sijoituksen yhteydessä.

✓ Sijoituksen voi keskeyttää koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa lopetuspyynnöstä (yli 50 000€ sijoitukset 90pv).

Asuntosijoittamisen riskit

 1. Asuntosijoittaminen ei ole riskitöntä ja teemme kaikkemme minimoidaksemme sijoittajariskin. Tuotto-odotus perustuu kohteiden ennakoitavuuteen ja Suomen asuntomarkkinoiden vakauteen. Etuna osake- tai rahastosijoittamiseen on myös kohteiden fyysisyys, jolloin pääoman menettämisen riski varsin pieni. ​

 2. Sijoittajien pääoma (D-osakkeet) ovat etuoikeutettuja yhtiön A-osakkeisiin nähden. A-osakkeiden pääomaa on aina vähintään 20% D-osakkeiden pääomasta ja se on jaettu yhtiön kahteen sisäiseen riskienhallintarahastoon, jotka ovat sijoittajien pääomasta riippumattomia.

 3. D-osakkeet ovat arvoltaan kiinteähintaisia osakkeita (1 euro/ osake). Jotta D-osakkeiden arvo laskisi, tulisi asuntojen arvon laskea yhtiön omistajien pääoman verran. Asunnot ovat kuitenkin fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä, että näin suurta asuntomarkkinoiden arvon alentumista tulisi tapahtumaan. Ostamme kohteita vain positiivisen muuttovirran korkeakoulukaupungeista, mikä vähentää riskiä. ​

 4. Juridisesti kyseessä on D-osakeanti sijoittajan ja Asuntosäästö Oy:n välillä. Näin saat sijoittajana verohyödyn, jolloin maksettavasta tuotosta 75% on verovapaata. Sijoitus kohdistuu koko asuntokantaamme ja kykenemme samalla hajauttamaan sijoittajalle kohdistuvaa riskiä merkittävästi.

 5. D-osakkeisiin ei kohdistu muita velvoitteita, kuin yhtiön velvoite maksaa osinkoa tuotto-odotukseen perustuen. Yhtiöllä on myös velvoite osakkeen takaisin lunastamiseksi merkintähinnalla sijoittajan pyynnöstä. ​

 6. Yhtiön käyttämä lainarahoitus on kokonaan korkosuojattu.

bottom of page