top of page

Asuntosijoittaminen veroedulla - tietoa verotuksesta

Asuntosäästön kautta sijoitat asuntoihin pienelläkin pääomalla - ja saat turvallista ja tasaista osinkotuottoa suomalaisten kotien vuokratuotosta. 

 

Asuntosäästö on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka D-sarjan osakkeita voi merkitä verkkopalvelun kautta. Yhtiö sijoittaa varat asuntoihin, ja D-sarjan osakkeenomistajat saavat sijoitukselleen tuottotavoitteen mukaista osinkoa. Tuottotavoitteen mukaista osinkoa on maksettu nyt jo 26 kvartaalia peräkkäin.

 

Asuntosäästön ainutlaatuisesta toimintamallista johtuen tuotto on 75 % verovapaata.

Tietoa sijoittamisen verotuksesta

Asuntosäästö on julkisesti listaamaton yhtiö, joten sijoituksesi tuotto on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa (150 000€ saakka vuodessa per henkilö per verovuosi). Sijoituksellesi maksettava tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tuotolle maksettava ns. efektiivinen veroprosentti on vain 7,5%.

Osinkotulojen verotus

Alla olevassa taulukossa vertailu, miten suoria sijoituksia pörssiosakkeisiin verotetaan, verrattuna Asuntosäästön toimintamallilla sijoittamiseen.

.

Sijoitettu pääoma

Tuottoprosentti

Vuoden aikana maksettava tuotto

Verovapaa pääomatulo

Veronalainen pääomatulo

Ennakonpidätys

Tilitettävä tuotto

Suora sijoitus pörssiosakkeisiin

10 000 €

7,0%

700€

15% (105,00 €)

85% (595,00 €)

30% (178,50€)

521,50 € (700,00 € - 178,50€)

Asuntosäästö

10 000 €

7,0%

700 €

75% (525,00 €)

25% (175,00 €)

7,5% ( 52,50 €)

647,50 € (700,00 € - 52,50 €)

Osakkeenomistajille maksettavasta tuotosta toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan saakka. Yhtiö ilmoittaa tehdyn ennakonpidätyksen verohallinnolle ja se näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessasi. ​

Jos osingonsaajan verovuonna saamien vastaavien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa

Sijoituksen yhteydessä saadut osakkeet ovat osakeannissa luotuja uusia osakkeita. Tällöin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, sillä sijoittaja on osakkeen ensimmäinen omistaja. Asuntosäästö maksaa varainsiirtoveron sijoitussopimuksen päättyessä eikä tämä edellytä toimia sijoittajalta.

Onko sinulla kysyttävää Asuntosäästöstä? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

bottom of page